Cô hàng xóm với món quà vô cùng đặc biệt. Thật thú vị.. .” Cơn say của tôi càng lúc càng mạnh. Nghĩ đến thí nghiệm sâu cổ họng mà tôi và Chen Qianyun thực hiện đêm đó, phần thân dưới của tôi lại cứng đờ mà tôi không hề nhận ra. “Vậy… Thiên Vân, ngươi làm sao nhận ra Triệu Thái Giang?” “Haha… Mã Cảnh… Kỳ thật vừa rồi ta đã nói cho ngươi bí mật.” “Cái gì? Ngươi nói cho ta biết sao?…” “Không phải ta đã nói với ngươi, ta là cao thủ nếm rượu sao?” Đúng. Nhưng điều này thì liên quan gì đến vấn đề của tôi? Ồ…”