Đắng lòng nhìn crush bị kẻ khác địt nát bím. Có lẽ cô ấy thực sự có phép thuật nào đó vũ khí có thể biến Triệu Thái Giang thành một kẻ thổi kèn. Nhận ra không? Đúng như dự đoán, Triệu Thái Giang dường như đã thuyết phục được Đường Gia Huy. Cô miễn cưỡng đứng dậy và nói lắp bắp: “Được rồi, chúng tôi chấp nhận thí nghiệm này. “Tâm trạng của tôi lúc này vô cùng phức tạp, tôi biết từ góc độ nghề nghiệp của một luật sư, chắc chắn rất hiếm có cơ hội được thực hiện loại thí nghiệm này. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn không muốn.” Cô Trần để làm loại thí nghiệm này. .