Công việc bận rộn với 2 em thư ký. Không, cô ấy sẽ trả tiền và kiếm cho anh một cô gái khác. Tôi nắm lấy sợi cáp và nhấc nó lên. -Viết con điếm, mật khẩu máy tính, email, số điện thoại di động của Marijose và số mới của mẹ. Nhưng tuy nhiên anh ấy đã không làm điều đó, SAS! một đòn khác, nhưng bây giờ trong tay. Anh viết ngay. -Mỗi sai lầm sẽ phải trả giá mười roi. Tôi đã đe dọa cô ấy. “Tại sao bạn lại muốn điều đó?” Anh ta hỏi và tôi đáp lại bằng một cái tát lớn; Tôi không nói thêm nữa. -Bố gọi đồ ăn ở nhà đi, lát nữa con sẽ giải thích cho bố. Trong 30 phút nó đã kết thúc, tìm kiếm trên máy tính của tôi.

Công việc bận rộn với 2 em thư ký

Công việc bận rộn với 2 em thư ký