Chị gái tôi bị đám bạn cùng lớp làm nhục. tôi muốn chạm vào cô ấy và cảm nhận những gì có thể nhìn thấy giữa hai đùi cô ấy nhưng tôi không thể tìm ra cách nào để làm điều đó (khi đó tôi vẫn không có ác ý và kỹ năng mà tôi có được theo thời gian), nhóm bạn cùng chơi của tôi Phổ biến hơn, đối với họ hàng, đó là Katy, em trai cô ấy là Omar và em trai tôi là Octavio, một ngày nào đó tôi đề xuất chơi cưỡi ngựa, tôi sẽ là của Katy ngựa và Octavio sẽ là của Omar. Khi có người cưỡi sau lưng bạn, vị trí bình thường của cánh tay là hướng về phía trước cơ thể để đỡ chân của người cưỡi ngựa, chỉ có điều tôi không làm như vậy mà tôi đặt hai tay ra sau.

Chị gái tôi bị đám bạn cùng lớp làm nhục

Chị gái tôi bị đám bạn cùng lớp làm nhục